I vår jakt på att förenkla vardagen så har det visat sig att vi klarar oss gott och väl med en surfplatta. Även om vi använder oss av ett fysiskt tangentbord när vi sak skriva längre saker än korta svar på mail. Flödet i själva arbetet blir visserligen lite annorlunda och det är det som tar tid att vänja sig vid. Men samtidigt så känns det som om att vi kommer närmare arbetet då vi blir tvungna att intrigera med själva texten på ett helt annat sätt. Detta gör att vi kan verkligen känner för det som vi håller på att skapa om det nu så bara är en bloggpost eller något annat.

För att skriva denna post så har vi använt oss av Google drive för att skriva ner texten i för att sedan kopiera den till Evernote för att skapa en kopia av själva texten. Visserligen så går det att länka in dokumentet till Evernote men då vi vill ha en extra säkerhet så kommer vi att kopiera texten. Detta kan kännas som overkill men då vi vet att vi även städar upp i alla dokument som vi har online i mellan åt så kan det hända att dokumentet ryker. Om detta är ett bra sätt kan vi inte svara på men det fungerar för oss och vi är nöjda med det just nu. Allt kan hända i framtiden så vem vet om en månad eller ett år så kan arbetssättet se ut på ett helt annat sätt.

Vi har även varit på IKEA och införskaffat oss ett laptopställ för att kunna använda för att få en lite bättre vinkel på själva surfplattan när vi använder oss av det fysiska tangentbordet. Det är ju något som är fel när man behöver införskaffa sig saker bara för att kunna utföra ett arbete. Kan man tycka men den stora nackdelen med en surfplatta är att den inte riktigt är gjord för att sitta och skriva långa texter på utan att få ont i någon del av kroppen. Så på det sättet kan vi rättfärdiga det inköpet även om det inte är något som vi hade tänkt att vi skulle behöva investera i. Samtidigt så sitter vi inte varje dag och skriver långa texter så då rättfärdigas inte priset av införskaffa ett dyrt ställ för just en surfplatta.

Vi kvar datorer som en extra säkerhet då vi inte kan koppla upp oss mot skriver med plattan så måste vi ha kvar den i dagsläget. Skrivaren är visserligen trådlös så det skulle inte vara några problem att ha den den på en plats som gör att vi hela tiden kan skriva ut från den men just nu så har vi ingen plats att ha den på så den får stå i en garderob tills vi har hittat en plats för den. Även om det inte är ett optimalt arbetssätt så finns det rum för förbättringar och det är en fördel. Tangentbordet hade vi ändå kvar då vi är tvungna att ha det till den andra datorn.

Istället för att ha en surfplatta så skulle vi ju kunna ha en bärbardator vist skulle vi kunna ha det och då hade det inte varit några problem med skrivaren. Men plattan i sig gör att vi blir på många sätt mer flexibla i vart vi vill arbeta. Vilket kan låta konstigt men det är något som vi känner att vi blir även om vi inte kan förklara riktigt hur.